سرچوب مسواک 10 تایی

سری ده تایی چوب مسواک

ناموجود

سرچوب مسواک 10 تایی

در روش سنتی روکش یا پوست چوب درختیچه سالوادورسه را با دندان از چوب جدا می کنند و با چوب داخل این روکش دندان هایشان را شستشو می دهند. پس از هر بار استفاده چوب کوتاه تر می شود و می بایست مجددا این عمل را تکرار کنند. ما برای سهولت در استفاده ، چوب مسواک را به شکل مسواک مدرن درآوردیم. برای این منظور پس از اینکه سری چوب کوتاه شد یا قابل استفاده نبود سری دسته چوب مسواک را عوض می کنیم.

افزودن نظر