اگر از خرید خود بعد از تحویل کالا منصرف شوم میتوانم آن را برگردانم؟

خلاصه

بله در صورت پلمپ بودن محصول و استفاده نکردن از آن امکان برگشت کالا وجود دارد تا 5 روز وجود دارد.

۱۴۰۱ يکشنبه ۳۰ مرداد
104بازدید
اگر از خرید خود بعد از تحویل کالا منصرف شوم میتوانم آن را برگردانم؟

بله در صورت پلمپ بودن محصول و استفاده نکردن از آن امکان برگشت کالا وجود دارد تا 5 روز وجود دارد.

اگر از خرید خود بعد از تحویل کالا منصرف شوم میتوانم آن را برگردانم؟