تفاوت محصولات طبیعی و ارگانیک چیست؟

خلاصه

محصولات ارگانیک، بدون آفت کش ها و کودها رشد می کنند در صورتی که محصولات طبیعی از نظر سلامتی ایمن شده و مطمئن تر هستند و سموم و آفت داخل آن از بین رفته است. ولی هیچکدام از مواد شیمیایی و مصنوعی ساخته نشده اند.

۱۴۰۲ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت
298بازدید
تفاوت محصولات طبیعی و ارگانیک چیست؟

محصولات ارگانیک، بدون آفت کش ها و کودها رشد می کنند در صورتی که محصولات طبیعی از نظر سلامتی ایمن شده و مطمئن تر هستند و سموم و آفت داخل آن از بین رفته است. ولی هیچکدام از مواد شیمیایی و مصنوعی ساخته نشده اند.

 

تفاوت محصولات طبیعی و ارگانیک چیست؟