در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

خلاصه

بانی آنلاین ارائه دهنده محصولات بهداشتی و آرایشی می باشد. بنابراین در صورتی که از نظر بهداشتی موردی برای محصولات به وجود نیاید امکان بازگشت کالا وجود دارد.

۱۴۰۱ يکشنبه ۳۰ مرداد
81بازدید
در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

بانی آنلاین ارائه دهنده محصولات بهداشتی و آرایشی می باشد. بنابراین در صورتی که از نظر بهداشتی موردی برای محصولات به وجود نیاید امکان بازگشت کالا وجود دارد.

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟